Home / Organizacja / Regulaminy / REGULAMIN MUNDUROWY

 

WSTĘP

Mundur członków Oddziału Konnego Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów Poznańskich, zwanego dalej Oddziałem, jest mundurem organizacyjnym Towarzystwa. Nawiązując do polskiego munduru wojskowego z 1939 roku, służy podtrzymywaniu chlubnych tradycji 15 Pułku Ułanów Poznańskich.

Niniejszy Regulamin… stanowi podstawę wszelkich zarządzeń związanych z umundurowaniem obowiązujących członków Oddziału. W oparciu o oryginalne przepisy mundurowe i opracowania na ich temat, porządkuje i sankcjonuje zwyczaje funkcjonujące do tej pory w środowisku.

Przepisy te obowiązują również członków Towarzystwa, nie będących członkami Oddziału, a występujących w barwach Pułku.

I. PODZIAŁ ZESTAWÓW MUNDUROWYCH

Umundurowanie noszone przez członków Oddziału dzieli się na trzy typy użytkowane zależnie od sytuacji. Decyzję o nałożeniu mundurów podejmuje Komendant, a w szczególnych sytuacjach osoba go zastępująca. W przypadku członków Towarzystwa nie będących członkami Oddziału decyzję podejmuje Prezes Towarzystwa.

1. Umundurowanie uroczyste zwane też służbowym – przeznaczone do wystąpień o charakterze uroczystym, parad, pokazów, defilad, pełnienia wart i innych obowiązków wymagających od członka stroju reprezentacyjnego, a związanych z pracą Oddziału lub Towarzystwa.

2. Umundurowanie wieczorowe – obowiązuje na balach, zabawach tanecznych oraz innych imprezach towarzyskich i oficjalnych, odbywających się w pomieszczeniach zamkniętych, w których uczestniczą członkowie Oddziału za wiedzą i zgodą Komendanta.

3. Umundurowanie ćwiczebne – przeznaczone do ćwiczeń, przemarszów, pracy przy koniach oraz w innych sytuacjach nie mających charakteru uroczystego, w których Oddział występuje jako zwarta grupa.

 

II. OPIS ZESTAWÓW MUNDUROWYCH

1. Mundur uroczysty zwany też służbowym.

1.1. Mundur służbowy „ułana” składa się z:

rogatywki żołnierskiej, garnizonowej wz. 35 ze szkarłatnym otokiem i orłem (patrz p. 5.1.)

kurtki mundurowej wz. 36, sukiennej (dopuszczalna gabardynowa), barwy khaki z proporczykami pułkowymi i haftem szeregowego na kołnierzu oraz numerem Pułku i na naramiennikach,

spodni do jazdy konnej barwy khaki,

wysokich, czarnych, skórzanych butów do jazdy konnej,

ostróg,

pasa głównego, skórzanego, brązowego, jednobolcowego z przesuwką,

szelek skórzanych, brązowych do oporządzenia,

dwu par brązowych, skórzanych ładownic (wskazane wz. 09 – tzw. potrójne mauserowskie),

bagnetu do kbk systemu Mauser na żabce

szabli na żabce ze skórzanym, brązowym temblakiem,

rękawiczek dzianych, brązowych.

 

1.2. Mundur służbowy Komendanta Oddziału składa się z:

rogatywki garnizonowej, oficerskiej wz. 35 ze szkarłatnym otokiem i orłem (j.w.), obszytej srebrnym galonem i z okutym daszkiem,

kurtki mundurowej wz. 36, gabardynowej, barwy khaki, z proporczykami pułkowymi i haftem oficerskim na kołnierzu oraz numerem Pułku na naramiennikach.

spodni do jazdy konnej barwy khaki,

czarnych butów do jazdy konnej, skórzanych, ze sztywnikiem,

ostróg,

brązowego pasa oficerskiego z klamrą dwubolcową, przesuwką i paskiem naramiennym,

brązowego, skórzanego futerału do pistoletu z szelką naramienną,

przy wystąpieniach pieszych – szabli na żabce z temblakiem srebrnym,

rękawiczek skórzanych, brązowych, przy wystąpieniach konnych – tzw. muszkieterek.

 

2. Mundur wieczorowy.

2.1. Mundur wieczorowy „ułana” składa się z:

rogatywki garnizonowej j. w p. 1.1.,

kurtki mundurowej j. w p. 1.1.,

spodni długich, granatowych z pojedynczym szkarłatnym lampasem,

trzewików czarnych na gumie lub wiązanych,

pasa gł6wnego j. w p. 1.1.,

rapci skórzanych do szabli,

szabli z temblakiem skórzanym.

2.2. Mundur wieczorowy Komendanta składa się z:

rogatywki garnizonowej j. w p. 1.2.,

kurtki garnizonowej j. w p. 1.2.,

spodni długich, granatowych z podwójnym szkarłatnym lampasem,

trzewików czarnych,

pasa salonowego lub oficerskiego,

rapci do szabli,

szabli z temblakiem srebrnym.

 

3. Mundur ćwiczebny.

3.1. Mundur ćwiczebny ułana składa się z:

czapki polowej (rogatywki) wz. 37, dopuszcza się możliwość używania furażerek,

kurtki mundurowej sukiennej i drelichowej (latem) bez oznak,

spodni do jazdy konnej barwy khaki,

czarnych butów wysokich do jazdy konnej,

pasa głównego.

 

3.2. Mundur ćwiczebny Komendanta składa się z:

czapki polowej j. w. lub furażerki,

kurtki mundurowej j.w.

spodni j.w.

butów j.w.

pasa oficerskiego.

 

Uzupełnieniem munduru ćwiczebnego w razie potrzeby jest pełne oporządzenie jak w punktach 1.1 i 1.2. oraz dodatki z punktu 4.

 

4. Dodatki do umundurowania:

płaszcz sukienny barwy khaki, jednorzędowy,

zielona peleryna przeciwdeszczowa,

hełm francuski wz. 15 (dopuszczalny wz. 26),

chlebak noszony przez lewe ramię na prawy bok,

atrapa maski p-gaz R.S.C. noszona na pasku przez prawe ramię na lewy bok,

saperka w skórzanym pokrowcu noszona na lewym boku pod bagnetem.

5. Orły.

5.1. Orzeł na rogatywkę garnizonową:

orzeł ogólnowojskowy wz. 1919, wykonany z metalu, oksydowany na kolor starego srebra.

5.2. Orzeł na rogatywkę polową:

orzeł haftowany szarą lub srebrną nicią na owalnej, sukiennej podkładce barwy khaki.

6. Guziki mundurowe:

guziki wz. 27 w naturalnej barwie metalu lub ciemnooksydowany w trzech wielkościach (duży – płaszczowy, średni – do kurtki mundurowej, mały – do paska rogatywki i zapięcia naramienników oraz kieszeni kurtki mundurowej, a także tylni ego rozcięcia płaszcza),

7. Barwy pułkowe.

7.1. Otok rogatywki garnizonowej wykonany z sukna barwy szkarłatnej.

7.2. Proporczyki na kołnierz kurtki garnizonowej:

proporczyki biało-szkarłatne o wymiarach 1,5 x 5 cm, z wcięciem o długości 2,5 cm, pochylone pod takim samym kątem jak krawędź kołnierza.

 

8. Noszenie odznak, odznak i odznaczeń.

Do munduru wieczorowego i służbowego wolno nosić odznaki orderów i odznaczeń oraz inne odznaki wojskowe i cywilne komu przysługują, ale wymaga to akceptacji komendanta. Nie dotyczy to:

odznaki Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów Poznańskich noszonej na klapce lewej, górnej kieszeni munduru, po prawej jej stronie,

odznak pułkowych (wolno nosić do trzech) noszonych na środku lewej, górnej kieszeni munduru (odznakę nosić tylko wraz z legitymacją upoważniającą do jej nałożenia),

Krzyża Harcerskiego noszonego 2 cm nad lewą, górną kieszenią munduru.

 

III. UZBROJENIE I WYPOSAŻENIE

9. Uzbrojenie:

Uzbrojenie oddziału służy do ćwiczeń i pokazów. Stanowi je sprzęt ćwiczebny i atrapy broni wymienionych wzorów:

szable wz. 21/22 i wz. 34,

lance pruskie wz. 1893,

lance drewniane – ćwiczebne,

bagnety do kbk systemu Mauser,

atrapy kbk systemu Mauser wz. 98, wz. 24, wz. 29,

atrapy pistoletów ViS i innych,

 

10. Sprzęt jeździecki:

rzędy kawaleryjskie wz. 36,

rzędy ogólnoużytkowe – do ćwiczeń,

palcaty – do ćwiczeń,

toczki bądź kaski – obowiązkowo do ćwiczeń,

 

11. Wyposażenie dodatkowe:

menażka,

manierka,

niezbędnik,

koc

opatrunek osobisty.

 
Share this page