Home / Organizacja / Wydarzenia / Ćwiczenia z zielonej taktyki

 

W niedzielę 20 listopada 2011r. kilkunastu członków naszego Oddziału odbyło ćwiczenia z tzw. zielonej taktyki. Zajęcia zostały przeprowadzone na dość ciekawym pod kątem poligonowym obiekcie – mieliśmy do dyspozycji teren zielony, o nieco zurbanizowanym charakterze w postaci kilku stodół i opuszczonych budynków. Na zajęcia, oprócz 15 osób z Oddziału, przybył również Sławek Handke, przyjaciel naszego Towarzystwa, który również wziął udział w szkoleniu. Ponadto 1 członek Oddziału uczestniczył w ćwiczeniach w roli obserwatora. Całość prowadziło 3 instruktorów.

Zajęcia rozpoczęliśmy o godz. 8.00 rano żołnierską zaprawą, która miała nas przygotować do dalszych działań. Warunki do ćwiczeń dość niecodzienne, gdyż za salę sportową służył opuszczony magazyn. Wszyscy wytrwali do końca zaprawy, co świadczy, że morale Oddziału jest bardzo wysokie. Instruktorzy wyrazili również słowa pochwały do zaprezentowanej dyscypliny oraz sprawności w zakresie musztry. Po zaprawie nastąpiło omówienie współczesnych sposobów posługiwania się bronią, w szczególności podjęliśmy ćwiczenia w zakresie poruszania się z bronią w sytuacji wysokiego zagrożenia.

Po teorii i indywidualnych ćwiczeniach praktycznych na “sali sportowej”, udaliśmy się w dwóch sekcjach na zajęcia w teren. Rozpoczęliśmy od marszu ubezpieczonego na poziomie drużyny. Pierwsze zadania to synchronizacja działań w ataku oraz w odwrocie, reakcja na kontakt z przeciwnikiem oraz zmiana szyku bojowego.

Po przetrawieniu tej porcji wiedzy praktycznej przeszliśmy do prób współdziałania pomiędzy drużynami. Na przygotowaną zasadzkę, pierwsza grupa miała za zadanie odpowiedzieć ogniem, a druga zajść z flanki i zlikwidować przeciwnika. Wroga symulowały ruchome tarcze. Ostatnim ćwiczeniem było wejście w ogień nieprzyjaciela i sprawdzenie reakcji.

Zajęcia zakończyły się około godziny trzynastej. Poligon mogliśmy przeprowadzić dzięki uprzejmości naszych kolegów z Broku Wielkopolskiego z sekcji ASG. Ich wiedza na temat taktyki i przygotowanie praktyczne są imponujące, tym bardziej że niektórzy z nich zajmują się tymi tematami zawodowo.

Autor tekstu: Remigiusz Dolata

 
Share this page