Home / Organizacja / Nasze projekty / Projekt CKM

 

Rekonstruujemy sekcję ciężkiego karabinu maszynowego na jukach.
Dzięki licznym entuzjastom wojskowości okresu międzywojennego w tym kawaleryjskiej broni i barwy, z roku na rok przybywa w naszym kraju zabytków, które wydawałoby się zostały przed laty utracone bezpowrotnie. Nasza inicjatywa zmierza do odtworzenia kolejnego „brakującego ogniwa” uzbrojenia i wyposażenia wrześniowej kawalerii – kompletnej sekcji ciężkiego karabinu maszynowego wz. 30  na jukach wz. 36. W skład plutonu ckm na jukach wchodziły cztery sekcje, w których karabiny przewożono na rzędach jucznych. Pluton ckm na jukach wraz z trzema plutonami taczanek tworzył szwadron ckm każdego z pułków polskiej jazdy.

ckm

 Członkowie Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii podczas próby strzelania z CKM – Strefa Militarna 2013 (fot. Łukasz Walter)

W tej chwili prowadzimy intensywną kwerendę archiwalną poszukując wszelkich materiałów dotyczących organizacji, szkolenia, uzbrojenia i wyposażenia pododdziałów ckm w kawalerii u schyłku lat trzydziestych. Prowadzimy też rozmowy z kolekcjonerami i muzeami na temat możliwości wykonania replik przedmiotów zachowanych często w stanie szczątkowym.

Elementami, które są nam niezbędne do realizacji przedsięwzięcia są: ckm Browning wz. 30, podstawa kawaleryjska wz. 36, trzy rzędy juczne wz. 36 oraz wiele drobnych detali wyposażenia.

Naszą ambicją, jako spadkobierców barw jednego z najsłynniejszych pułków kawalerii II RP, dwukrotnie odznaczonego Virtuti Militari, jest taka realizacja projektu, by efekt końcowy był jak najbliższy pierwowzorowi. To właśnie dla tego w naszym projekcie stawiamy na pozyskanie lub wykonanie konkretnych wzorów wyposażenia i uzbrojenia, zgodnych z etatami i rozkazami, które obowiązywały w 15. Pułku Ułanów Poznańskich tuż przed wybuchem II Wojny Światowej.
Jesteśmy organizacją non profit. Nasze działania oparte są na wkładzie własnym członków stowarzyszenia oraz pomocy ze strony naszych Przyjaciół i Mecenasów.
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do współpracy i wsparcia naszej inicjatywy.

37 1320 1016 2077 6912 2000 0001

Towarzystwo Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15 p.u.p.

Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, 61-772 Poznań, Stary Rynek 9

z dopiskiem : „Projekt CKM”


 
Share this page