Home / Organizacja / Wydarzenia / Walne zebranie 2013

 

 

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w dniu 17.02.2013r. przez Walne Zgromadzenie naszego stowarzyszenia zostały wybrane nowe władze. Na Prezesa został wybrany Adam Bech.

Zarząd po ukonstytuowaniu się wygląda w sposób następujący:
wiceprezes – Jakub Kolańczyk
skarbnik – Adam Grabus
sekretarz – Piotr Stachecki
Członkowie:
Włodzimierz Buczyński
Irena Majewska
Ryszard Mańczak
Andrzej Walter
Łukasz Walter

Zarzad

Nowy Zarząd w pełnym składzie – stoją od lewej pp. Andrzej Walter, Adam Grabus, Irena Majewska, Ryszard Mańczak, Adam Bech, Jakub Kolańczyk, Piotr Stachecki, Włodzimierz Buczyński i Łukasz Walter

 

 
Share this page