Home / Organizacja / Wydarzenia / Tablica pamiątkowa Stanisława i Jana Kaszniców

 

9

Dnia 11 maja 2013 r. odsłonięto tablicę pamiatkową poswieconą Obrońcom Rzeczpospolitej:  ppłk Stanisławowi-Józefowi i ppor. Janowi Kasznicom, wychowankom Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego. Uroczystość rozpoczęła się od odprawienia w kościele pw. św. Michała Archanioła w Poznaniu koncelebrowanej Mszy św., której przewodniczył ks. abp Marek Jędraszewski, Metropolita Łódzki, absolwent „Marcinka”.

Odsłonięcie tablicy odbyło sie zgodnie z ceremoniałem wojskowym na terenie Szkoły, przy ul. Bukowskiej 16. Wśród przemawiających była p. Teresa z Szymańskich Krokowicz, autorka książki pt. „Co pozostało?” o rodzinach Kaszniców, Durskich i Szymańskich. Po części oficjalnej nastąpiło zwiedzanie wystawy, promocja książki „Co pozostało?” i spotkania w kawiarenkach klasowych.

Obydwaj bracia Kasznicowie służyli w 7. Dywizjonie Artylerii Konnej Wielkopolskiej.

Podporucznik Jan Kasznica, dowódca 1. plutonu 3. baterii 7. DAK zginął we wrześniu 1939 roku pod Laskami k. Warszawy.

Ppłk Stanisław Józef Kasznica walczył w 7. DAK we wrześniu 1939 r. nad Bzurą. W czasie okupacji organizował struktury administracyjne Polskiego Państwa Podziemnego. Dowodził grupą żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w Powstaniu Warszawskim. Po 1945 r. odtworzył organizacje konspiracyjne w Wielkopolsce. Był ostatnim komendantem NSZ. Aresztowany przez UB w 1947 r., stracony został w 1948 r. Zrehabilitowany dopiero w 1992 roku.

W uroczystości udział wzięło 10 osób z Towarzystwa, w imieniu których pod odsłoniętą tablicą, złożył biało-czerwone kwiaty junak gen. Andersa, p. Kazimierz Kundegórski.

Zdjęcię pochodzi ze strony www.7dak.pl

 

 
Share this page