Home / 2013 / grudzień (Page 2)

 
 • IV kadencja

  IV kadencja (11 lutego 2001r. – 8 lutego 2004r.) L.p. Imię i nazwisko Funkcja Funkcje honorowe: 1 Maciej Rembowski Prezes Honorowy 2 Edmund Majewski Prezes Honorowy Zarząd: 1 Tadeusz Jeziorowski… Continue reading

   
 • III kadencja

  III kadencja (7 grudnia 1997r. – 11 lutego 2001r.) L.p. Imię i nazwisko Funkcja Funkcje honorowe: 1 Maciej Rembowski Prezes Honorowy 2 Edmund Majewski Prezes Honorowy Zarząd: 1 Tadeusz Jeziorowski… Continue reading

   
 • II kadencja

  II kadencja (23 stycznia 1994r. – 7 grudnia 1997r.) L.p. Imię i nazwisko Funkcja Funkcje honorowe 1 Maciej Rembowski Prezes Honorowy 2 Tadeusz Niewiada Honorowy Członek Zarządu 3 Antoni Szymanda… Continue reading

   
 • I kadencja

    I kadencja (28 maja 1991r. – 23 stycznia 1994r.) Pierwsze władze wybrano na zebraniu inauguracyjnym Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich, które odbyło się na Ratuszu w… Continue reading

   
 • Władze

  1. Najwyższą władzą jest Walne Zebranie Członków. 2. Na co dzień reprezentację Towarzystwa stanowi Zarząd. Na czele Towarzystwa stoi Prezes. Z Zarządem na stałe współpracuje m.in. Redaktor Naczelny biuletynu Towarzystwa – „Ułana… Continue reading

   
 • Znak Pułkowy

  Znak Pułkowy

  Projekt Znaku Pułkowego Projektantem odznaki pamiątkowej 15. Pułku Ułanów Poznańskich, zwanej w Pułku Znakiem Pułkowym, był oficer Pułku, rtm. Jarema Zapolski. Zawarł on w niej symbole żołnierskiej chwały Ułanów Poznańskich…. Continue reading

   
 • 95th anniversary of the Poznan Uhlans

  95th anniversary of the Poznan Uhlans

    The year 2014 is the time of jubilee celebrating the 95th anniversary of the Poznan Uhlans. In view of this, the Association of Veterans and Friends of the 15th… Continue reading

   
 • 95 lat 15. Pułku Ułanów Poznańskich

  95 lat 15. Pułku Ułanów Poznańskich

    Rok 2014 to czas jubileuszu 95-lecia Ułanów Poznańskich. W związku z tym Towarzystwo b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich, we współpracy z 15. Batalionem Ułanów Poznańskich im…. Continue reading

   
 • Wystawa w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym

  Wystawa w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym

   
 • Sztandar

  Sztandar

  Powstanie Sztandaru 15. Pułk Ułanów Poznańskich przed wojną miał tylko jeden Sztandar, tzw. „typu wielkopolskiego” – wzoru przepisanego dla Wojsk Wielkopolskich. Ufundowały go i uszyły Poznanianki z „Ogniska Żołnierza Polskiego”… Continue reading