Home / 15. Batalion Ułanów Poznańskich / Powrót do korzeni

 

4

W niedzielę 23.02.2014r. wybrani ułani z 15b. UP mieli okazję zgłębić swoją wiedzę na temat historii, Sztandaru oraz szlaku bojowego 15. Pułku Ułanów Poznańskich, którego  tradycje kontynuują. Wyjazd składał się z dwóch części.

Na początku ułani zwiedzili Wielkopolskie Muzeum Wojskowe w Poznaniu, gdzie zgromadzono pokaźną kolekcję pamiątek, mundurów, dokumentów i broni należących do Pułku.

W niedzielę 23.02.2014r. wybrani ułani z 15b. UP mieli okazję zgłębić swoją wiedzę na temat historii, Sztandaru oraz szlaku bojowego 15. Pułku Ułanów Poznańskich, którego  tradycje kontynuują. Wyjazd składał się z dwóch części.

Na początku ułani zwiedzili Wielkopolskie Muzeum Wojskowe w Poznaniu, gdzie zgromadzono pokaźną kolekcję pamiątek, mundurów, dokumentów i broni należących do Pułku. W czasie zwiedzania wystawy Prezes Towarzystwa byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich, p. Adam Bech, przedstawi między innymi postać oficera Pułku, rtm. Michała Kwaliaszwili, Gruzina, który zasłynął męstwem i niezłomną postawą w walce z nazistowskim okupantem w czasie II Wojny Światowej. Ułani z nieukrywanym podziwem dla poczynań swoich poprzedników słuchali o ich niesamowitych dokonaniach w czasie bitwy o Monte Cassino, gdzie, współdziałając z polską 1 Samodzielną Kompanią Commando, uczestniczyli w walkach o zdobycie klasztoru, nie ustępując przy tym komandosom nawet o krok.

Druga część wyjazdu dotyczyła zwiedzania pozostałości po koszarach 15. Pułku Ułanów Poznańskich, zlokalizowanych przy ul. Grunwaldzkiej. Ułani zostali zapoznani z miejscem stacjonowania Pułku, rozmieszczeniem poszczególnych budynków, a także codziennym życiem w koszarach.

Ta krótka, choć treściwa, lekcja miała na celu uzmysłowić „młodym” ułanom jak piękne tradycje dziedziczą po swoich poprzednikach i jak wiele oni zrobili dla Ojczyzny, często płacąc za to najwyższą cenę. Tak bogata i piękna historia Pułku, to również niełatwe zobowiązanie i zadanie dla Batalionu – dlatego ułani z całych sił chcą udowodnić, że są godnymi następcami „rogatych czerwonych czortów”, co często pokazują na placach ćwiczeń i poligonach.

Autor tekstu: ppor Michał Krzykacki (15. bUP)

 
Share this page