Home / Organizacja / Wydarzenia / Walne zebranie – 07.02.2016

 

Działając na podstawie § 15.3 Statutu, zwołuję Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich i wyznaczam jego termin na niedzielę 7 lutego 2016. Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu (narożnik ulic Hetmańskiej i Dmowskiego) w sali jadalni na parterze. Zapraszam wszystkich członków Towarzystwa do aktywnego udziału w spotkaniu, które rozpocznie się o godzinie 11.00.

Program Zebrania
1.      Otwarcie zebrania
2.      Uroczyste przyjęcie nowych członków i wręczenie im Dyplomów.
3.      Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
4.      Sprawozdanie Prezesa Towarzystwa z działalności Towarzystwa w roku 2015
5.      Sprawozdanie Skarbnika
6.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7.      Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
8.      Sprawozdanie Komendanta Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii
9.      Dyskusja nad sprawozdaniami i głosowanie na absolutorium dla ustępującego Zarządu
przerwa

10.   Wybór Komisji Skrutacyjnej.
11.   Zgłoszenie kandydatur do władz Towarzystwa
12.   Wybory
13.   Wolne glosy i wnioski
14.   Ogłoszenie wyników wyborów
15.   Wystąpienie nowego Prezesa Towarzystwa
16.   Zamkniecie Zebrania

Z poważaniem
Prezes Towarzystwa
Adam Bech    

 
Share this page