Home / Stowarzyszenie (Page 2)

 
 • zeszyt 11: Organizacja 15 PU Poznańskich

  Przedstawiamy pierwsze wydawnictwo pod tytułem “Organizacja 15 PU Poznańskich” autorstwa Pana Juliusza Tyma.    

   
 • Wydawnictwa

  Wydawnictwa

    Zeszyty historyczne Zeszyty Historyczne Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Monograficzne Zeszyty Historyczne to seria wydawnicza, w której kolejnych pozycjach prezentowane są odrębne tematy z dziejów… Continue reading

   
 • Przynależność

  Przynależność

  Towarzystwo byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich stanowią ludzie, których łączy coś więcej niż jedynie członkowstwo w jednym z wielu stowarzyszeń działających w kraju. Akcent towarzyski naszej organizacji… Continue reading

   
 • Znak Zasługi

  Znak Zasługi ustanowiony przez Walne Zebranie w dniu 7 grudnia 1997r., powstał z inicjatywy ówczesnego Prezesa Tadeusza Jeziorowskiego, a jego projektantem był Tadeusz W. Lange. Znaki wykonywane są w pracowni… Continue reading

   
 • Godło Honorowe

  Godło Honorowe

  Godło Honorowe Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich zostało ustanowione przez Walne Zebranie w dniu 7 grudnia 1997r., na propozycję ówczesnego Prezesa Tadeusza Jeziorowskiego. Plakietę z wizerynkiem… Continue reading

   
 • VIII kadencja

  VIII kadencja

  VIII kadencja (17.02.2013r. – 07.02.2016r.) L.p. Imię i nazwisko Funkcja Funkcje honorowe 1 Maciej Rembowski Prezes Honorowy 2 Edmund Majewski Prezes Honorowy 3 Stanisław Berkieta Prezes Honorowy 4 Tadeusz Jeziorowski… Continue reading

   
 • VII kadencja

  VII kadencja (7.02.2010r. – 17.02.2013r.) L.p. Imię i nazwisko Funkcja Funkcje honorowe 1 Maciej Rembowski Prezes Honorowy 2 Edmund Majewski Prezes Honorowy 3 Stanisław Berkieta Prezes Honorowy Zarząd: 1 Tadeusz… Continue reading

   
 • VI kadencja

  VI kadencja (20 lutego 2007r. – 7.02.2010r.) L.p. Imię i nazwisko Funkcja Funkcje honorowe 1 Maciej Rembowski Prezes Honorowy 2 Edmund Majewski Prezes Honorowy 3 Stanisław Berkieta Prezes Honorowy Zarząd:… Continue reading

   
 • V kadencja

  V kadencja (8 lutego 2004r. – 20 lutego 2007r.) L.p. Imię i nazwisko Funkcja Funkcje honorowe 1 Maciej Rembowski Prezes Honorowy 2 Edmund Majewski Prezes Honorowy 3 Stanisław Berkieta Prezes… Continue reading

   
 • IV kadencja

  IV kadencja (11 lutego 2001r. – 8 lutego 2004r.) L.p. Imię i nazwisko Funkcja Funkcje honorowe: 1 Maciej Rembowski Prezes Honorowy 2 Edmund Majewski Prezes Honorowy Zarząd: 1 Tadeusz Jeziorowski… Continue reading

   
 • III kadencja

  III kadencja (7 grudnia 1997r. – 11 lutego 2001r.) L.p. Imię i nazwisko Funkcja Funkcje honorowe: 1 Maciej Rembowski Prezes Honorowy 2 Edmund Majewski Prezes Honorowy Zarząd: 1 Tadeusz Jeziorowski… Continue reading

   
 • II kadencja

  II kadencja (23 stycznia 1994r. – 7 grudnia 1997r.) L.p. Imię i nazwisko Funkcja Funkcje honorowe 1 Maciej Rembowski Prezes Honorowy 2 Tadeusz Niewiada Honorowy Członek Zarządu 3 Antoni Szymanda… Continue reading

   
 • I kadencja

    I kadencja (28 maja 1991r. – 23 stycznia 1994r.) Pierwsze władze wybrano na zebraniu inauguracyjnym Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich, które odbyło się na Ratuszu w… Continue reading

   
 • Władze

  1. Najwyższą władzą jest Walne Zebranie Członków. 2. Na co dzień reprezentację Towarzystwa stanowi Zarząd. Na czele Towarzystwa stoi Prezes. Z Zarządem na stałe współpracuje m.in. Redaktor Naczelny biuletynu Towarzystwa – “Ułana… Continue reading

   
 • Historia Towarzystwa

  Od dnia 21 października 1991 r., tzn. od dnia sądowej rejestracji, działa w kraju z siedzibą w Poznaniu stowarzyszenie, które jako główny cel swego działania wpisało do statutu: pielęgnowanie tradycji… Continue reading