Home / Posts tagged 'poznań'

 
 • Walne zebranie 2013

  Walne zebranie 2013

    Z przyjemnością zawiadamiamy, że w dniu 17.02.2013r. przez Walne Zgromadzenie naszego stowarzyszenia zostały wybrane nowe władze. Na Prezesa został wybrany Adam Bech. Zarząd po ukonstytuowaniu się wygląda w sposób… Continue reading

   
 • Święto Pułkowe – uroczystości

  Święto Pułkowe – uroczystości

  Sobotni wieczór (21.04.2012r.) upłynął pod znakiem patriotycznych uroczystości. Ok. godz. 19.30 spod pomnika Adama Mickiewicza pod pomnik 15 Pułku wyruszyła kolumna wojska, którą prowadziła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Poznania… Continue reading

   
 • INSTRUKCJA NOSZENIA, TROCZENIA I PAKOWANIA WYPOSAŻENIA

  OGÓLNE ZASADY WYPOSAŻENIA KOMENDANTA, FUNKCYJNYCH I „UŁANÓW” ODDZIAŁU. 1. Cel wyposażenia. Wyposażenie komendanta, funkcyjnych i „ułanów” Oddziału w przedmioty umundurowania, oporządzenia, żywności, uzbrojenia i sprzętu taborowego ma im zapewnić optymalne… Continue reading

   
 • REGULAMIN MUNDUROWY

  WSTĘP Mundur członków Oddziału Konnego Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów Poznańskich, zwanego dalej Oddziałem, jest mundurem organizacyjnym Towarzystwa. Nawiązując do polskiego munduru wojskowego z 1939 roku, służy… Continue reading

   
 • REGULAMIN FUNKCJONOWANIA

  1.    Reprezentacyjny Oddział Kawalerii Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów Poznańskich, zwany dalej Oddziałem, jest integralną częścią Towarzystwa. Dla realizacji celów wynikających ze Statutu Towarzystwa i postanowień niniejszego… Continue reading