Home / Organizacja / O nas / W skrócie

 

Towarzystwo

W stolicy Wielkopolski już od połowy lat 80-tych XXw. na pamiątkę Święta Pułkowego 15. Pułku Ułanów Poznańskich, organizowane są “Dni Ułana”. Tradycja obchodów Święta Pułkowego w Poznaniu powstała jako jedna z pierwszych tego typu, a dziś należy do największych i najbardziej znanych miłośnikom kawalerii w kraju.

W 1991 r. niezorganizowane dotychczas środowisko ułanów i ich rodzin oraz przyjaciół Pułku utworzyło, nawiązujące do przedwojennego, Towarzystwo Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich, które stało się z biegiem czasu, centrum środowiska pielęgnującego tradycje kawaleryjskie na Ziemi Wielkopolskiej. Jego integralną część stanowi od 2001 r. Reprezentacyjny Oddział Konny (obecnie Reprezentacyjny Oddział Kawalerii), który wcześniej ściśle z Towarzystwem współpracował. Aktualnie Oddział dzieli się na dwa pododdziały – konny i zmechanizowany, które reprezentują Pułk z różnych okresów jego istnienia. Jest to obecnie jedna z najaktywniejszych grup w ramach naszego stowarzyszenia.

spot1a

Rok 1967 – spotkanie Środowiska Ułanów Poznańskich z byłymi oficerami i podoficerami 15. Pułku Ułanów Poznańskich, podczas którego m.in. uczczono pamięć poległych i pomordowanych w obozach Kolegów (fot. ze zbiorów Jacka Budzyńskiego).

spot2a

Rok 1979 – spotkanie Środowiska Ułanów Poznańskich z okazji Święta Pułkowego (fot. ze zbiorów Jacka Budzyńskiego).

Towarzystwo przez ponad 20 lat swojej działalności było i jest inicjatorem oraz organizatorem szeregu projektów. Są to zarówno znane wydarzenia jak Święto Pułkowe – Dni Ułana, Strefa Militarna czy wrześniowy przemarsz do Ziewanic, jak i mniej znane – fundacja i odnawianie tablic pamiątkowych, działania na rzecz powrotu tradycji i barw do współczesnego Wojska Polskiego, działalność wydawnicza. Więcej o tym w zakładce „inicjatywy”.

p10 p5

Rok 1999 – pierwszy przemarsz do Ziewanic, na miejsce śmierci dowódcy Pułku ppłka Tadeusza Mikke, który zginął w rejonie Ziewanic w dniu 12.09.1939r. – z lewej uczestnicy przemarszu, z prawej jego pomysłodawca i uczestnik ppłk dr Tadeusz Andrzejewski (fot. Andrzej Szozda).

Towarzystwo aktualnie skupia ok. 200 członków z kraju jak i zza granicy. Są to przedstawiciele przeróżnych profesji oraz ludzie w różnym wieku – zarówno uczniowie, studenci jak i profesorowie i emeryci. Początkowo trzon Towarzystwa stanowili Ułani Poznańscy, służący w naszym sławnym Pułku przed i w trakcie II Wojny Światowej. Niestety, nieuchronny upływ czasu spowodował, że w znacznej większości nie ma Ich już wśród nas. Szczęśliwie powrót barw i tradycji 15. Pułku Ułanów Poznańskich do współczesnego Wojska Polskiego spowodował, że aktualnie coraz częściej zaczynają do naszego Towarzystwa wstępować współcześni Ułani Poznańscy, stojący garnizonem w Wędrzynie. Tak oto historia zatoczyła koło.

fot Jakub Marciniak063

Rok 2013 – przekrój przedstawicieli “Rodziny Pułkowej” – dzieci, dorośli i seniorzy pod pomnikiem 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu (fot. Jakub Marciniak).

 
Share this page