Home / Uncategorised / 15. batalion Ułanów Poznańskich

 

Stacjonujący w Wędrzynie (pow. sulęciński, woj. lubuskie) 15. batalion Ułanów Poznańskich im. gen. broni Władysława Andersa jest pododdziałem 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza.

Batalion dziedziczy barwy i tradycje 15. Pułku Ułanów Poznańskich, przedwojennego i odtworzonego w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie oraz 15. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej. Po raz pierwszy barwy Ułanów Poznańskich, na podstawie decyzji MON z 1996 r., przejął 1. batalion Czołgów utworzonej wówczas 15. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej.  Po zmianach organizacyjnych i włączeniu pododdziałów 15. WBKP w skład 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, decyzją MON z 12 maja 2006 r., przywrócono w Wojsku Polskim imię Ułanów Poznańskich.

Altualnie dowódcą Batalionu jest ppłk Tomasz Stachera (od 3 listopada 2015r.), natomiast dowódcą Brygady płk Piotr Malinowski (od 20 listopada 2015r.).

Batalion

3 listopada 2015 r. – zmiana dowodzenia 15. batalionem Ułanów Poznańskich (Wędrzyn) – stoją od lewej: były dowódca Batalionu, ppłk Tomasz Borowczyk i jego następca, wówczas jeszcze w stopniu majora, Tomasz Stachera (fot. st. szer. Łukasz Kermel – 17. WBZmech.).

Brygada 2

20 listopada 2015 r. – zmiana dowodzenia 17. WBZmech. (Międzyrzecz) – stoją od lewej: ustępujący dowódca Brygady, gen. bryg. Andrzej Kuśnierek i jego następca, płk Piotr Malinowski (fot. st. szer. Łukasz Kermel – 17. WBZmech.).

15 bat

Rok 2013 – Święto Pułkowe, Poznań (pod Pomnikiem 15. Pułku Ułanów Poznańskich) – współcześni Ułani Poznańscy w trakcie dekoracji odtworzonym Znakiem Pułkowym, w tle szwadron honorowy 15. batalionu Ułanów Poznańskich (fot. st. szer. Łukasz Kermel – 17. WBZmech.).

Nasze Towarzystwo ściśle współpracuje z Brygadą i Batalionem, czego wyrazem jest m.in. podpisana umowa partnerska, regulująca zasady współpracy między obydwoma podmiotami.

umowa z wojskiemRok 2013 – Święto Pułkowe, Poznań – podpisanie umowy partnerskiej między 17. WBZmech (podpisuje gen. bryg. Rajmund T. Andrzejczak – ówczesny dowódca Brygady) a Towarzystwem (podpisuje Adam Bech – Prezes Towarzystwa) – fot. Maria Chojnacka

 
Share this page