Home / Organizacja / dołącz / Dołącz do nas

 

Jak do nas dołączyć?
Reprezentacyjny Oddział Kawalerii Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich kultywuje tradycje Pułku z okresu międzywojennego oraz kampanii włoskiej. Składa się z dwóch pododdziałów: konnego – w mundurach sprzed 1939 roku oraz zmechanizowanego – w mundurach Pułku odtworzonego na Bliskim Wschodzie i walczącego we Włoszech. 

ROK jest integralną częścią Towarzystwa, dlatego ostatecznie każdy członek Oddziału musi też zostać jego członkiem. Dołączyć do nas może z zasady każdy, komu bliska jest kawaleria a w szczególności 15. Pułk Ułanów Poznańskich. Przyjęcie w poczet naszego grona jest obwarowane jednakże pewnymi warunkami. Powołane ono zostało dla realizacji konkretnych celów, o których mowa w naszym Statucie. Dlatego też, każdy, komu te cele i wartości są bliskie, a własną pracą i zaangażowaniem chciałby przyczynić się do wcielania ich w życie, będzie wśród nas mile widziany.

phoca thumb m 2011-09-06 09-40-41Proces rekrutacji
Procedura rekrutacji zostaje wszczęta z chwilą złożenia ustnej deklaracji przez kandydata na członka Oddziału podczas wyznaczonego mu wcześniej spotkania Oddziałowego. Kandydat określa wówczas w jakiem pododdziale (konnym czy zmechanizowanym) chciałby odbyć staż. Data ta zakreśla początek biegu rocznego stażu kandydackiego, w trakcie którego oczekujemy możliwie najaktywniejszego zaangażowania w prace Oddziału i Towarzystwa. Najistotniejszym kryterium oceny jest identyfikacja z wyznawaną przez nas filozofią i sposobem podejścia do kultywowania tradycji polskiego oręża i odtwórstwa historycznego. Przyjęcie w poczet członków Oddziału następuje podczas Święta Pułkowego lub podczas innego ważnego wydarzenia w życiu Oddziału.

Z regulaminami Oddziału i statutem Towarzystwa możesz zapoznać się na naszej stronie. Aby do nas dołączyć i umówić się na spotkanie wystarczy napisać mail, bądź skontaktować się osobiście, podczas imprez i uroczystości, w których bierzemy udział. Informacje o nich publikujemy zwykle z odpowiednim wyprzedzeniem w zakładce Kalendarium.

Przebieg stażu kandydackiego
phoca thumb m 2008-11-29 13-36-44Każdemu kandydatowi zostaje przydzielony opiekun w osobie członka Towarzystwa, który ma za zadanie pomagać mu w trakcie stażu kandydackiego. Będzie on również wskazywał źródła wiedzy, służył pomocą w zakupie sprzętu i umundurowania, jak również informował Komendanta ROK i dowódców poszczególnych pododdziałów o postępach w nauce i gotowości do stania się członkiem Oddziału.

Aby zostać członkiem Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów Poznańskich potrzeba mieć dwóch wprowadzających, oni swoją osobą ręczą za kandydata, dlatego podczas stażu musi się on wykazać i zdobyć nasze zaufanie.

Tak jak każdy członek Oddziału, kandydat ma obowiązek w ciągu stażu odbyć jak największą ilość szkoleń, które pomogą mu pozyskać stosowną wiedzę, zarówno praktyczną i teoretyczną. Pod koniec okresu kandydackiego ma obowiązek przystąpić do egzaminu sprawdzającego jego wiedzę i umiejętności. Chodzi bowiem o to, by członkowie naszego Oddziału potrafili nie tylko maszerować, ale i wiedzieli jak zbudowany jest np. rząd wojskowy, z jakich pododdziałów składał się Pułk, znali jego historię, itd.

Mundur
Po długiej analizie materiałów źródłowych, w tym zdjęć, wypracowaliśmy listę wyposażenia i umundurowania używanego w 15 Pułku Ułanów Poznańskich przed 1939 r i w czasie kampanii włoskiej

Skompletowanie umundurowania i wyposażenia nie stanowi warunku koniecznego dla pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyjęcie w poczet członków Oddziału, jednakże dążenie do uzyskania właściwego wyglądu będzie z pewnością traktowane jako poważne traktowanie obowiązków przyszłego członka. Każdego, kto chciałby do nas przystać przestrzegamy, że noszenie munduru w barwach „Dzieci Poznania” jest okolicznością zobowiązującą do okazania mu należytego szacunku i zachowania rygorystycznych zasad moralno – etycznych dotyczących należytego zachowania. Mundur nie jest dla nas kostiumem teatralnym, a prawo do występowania w barwach pułkowych traktujemy jako zaszczyt.

Jazda konna
phoca thumb m IMG 9233Jako że celem naszym jest kultywowanie tradycji kawaleryjskich, z przyjemnością powitamy w naszym gronie każdego, kto z miłością i pasją podchodzi do konia i sportu jeździeckiego. Nie oznacza to oczywiście, iż warunkujemy przyjęcie w poczet członków Oddziału legitymowaniem się umiejętnościami jeździeckimi. Nie każdy członek Oddziału jeździ konno i nie stawiamy przed nikim takowych wymagań. Każdy kandydat do sekcji konnej ma jednak obowiązek przejść podstawowe szkolenie jeździeckie. Nawet jeśli nie masz zamiaru występować konno, musisz nabyć umiejętności aby móc służyć pomocą podczas konnych wystąpień członków Oddziału.

Panie w Oddziale
Kobiety nie służyły w 15 Pułku Ułanów Poznańskich przed 1939 rokiem, dlatego nie możemy pozwolić sobie na tego typu przekłamania. Oczywiście nasze Towarzystwo przyjmuje wszystkich sympatyków 15 Pułku w tym także panie, jednakże nie mogą one zakładać mundurów. Wyjątkiem jest sekcja Pomocniczej Wojskowej Służby Kobiet występująca w brytyjskich mundurach kobiecych z okresu II wojny światowej i współpracująca z pododdziałem zmechanizowanym Oddziału.

Status niepełnoletnich
Członkostwo w Towarzystwie jest zarezerwowane jedynie dla osób pełnoletnich. Jeżeli masz mniej niż 18 lat, a chcesz do nas dołączyć, to oczywiście możesz, na zasadzie przedłużonego okresu kandydackiego, ale zostaniesz przyjęty w poczet członków dopiero z dniem ukończenia 18 roku życia. Aby zostać przyjętym na okres kandydacki, gdy jesteś niepełnoletni, potrzebna będzie Ci tylko pisemna zgoda rodziców bądź opiekunów.

 
Share this page