Home / Stowarzyszenie / Władze / IX kadencja

 
IX kadencja (07.02.2016 r. – 03.02.2019 r.)
L.p. Imię i nazwisko Funkcja
Funkcje honorowe
1 Maciej Rembowski Prezes Honorowy
2 Edmund Majewski Prezes Honorowy
3 Stanisław Berkieta Prezes Honorowy
4 Tadeusz Jeziorowski Prezes Honorowy
Zarząd:
1 Adam Bech Prezes
2 rtm. Daniel Myśliński Wiceprezes, odpowiedzialny za kontakty z Brygadą i Batalionem
3 Włodzimierz Buczyński Wiceprezes, odpowiedzialny za reprezentowanie Towarzystwa na miejscu
4 Michał Klóska Sekretarz – do 07.12.2016 r.
5 Agata Leśniak Sekretarz – od 07.12.2016 r.
6 Piotr Stachecki Zca Sekretarza
7 Irena Majewska Członek Zarządu, dbająca o sprawy kwatermistrzowskie
8 Łukasz Walter Skarbnik
9 Andrzej Walter Członek Zarządu – Komendant Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii
10 Dale Taylor Członek Zarządu, odpowiedzialny za kontakt ze szkołami
Komisja Rewizyjna
1 Tadeusz W. Lange Przewodniczący
2 Bolesław Skorupski
3 Włodzimierz Stolzmann
Sąd Koleżeński
1 Aleksander Hojnowski Przewodniczący
2 Przemysław Krych
3 Stefan Kęszycki
Źródło: protokół Walnego Zebrania z dnia 07.02.2016 r. i z dnia 22.01.2017 r. oraz protokół zebrania Zarządu z dnia 07.12.2017 r.
 
Share this page