Home / Stowarzyszenie / Władze / I kadencja

 

 

I kadencja (28 maja 1991r. – 23 stycznia 1994r.)

Pierwsze władze wybrano na zebraniu inauguracyjnym

Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich, które odbyło się na Ratuszu w Poznaniu

L.p.

Imię i nazwisko

Funkcja

Funkcje honorowe:

1

Maciej Rembowski

Prezes Honorowy

Zarząd:

1

Tadeusz Jeziorowski

Prezes

2

Walery Łączkowski

Wiceprezes

3

Krzysztof Kubicki

Sekretarz

4

Tadeusz Niewiada

Skarbnik

5

Antoni Szymanda

Z-ca sekretarza

6

Mariusz Polarczyk

Z-ca skarbnika

7

Michał Andrzejak

Członek Zarządu

8

Przemysław Barański

Członek Zarządu

9

Jerzy Budzyński

Członek Zarządu

10

Tadeusz W. Lange

Członek Zarządu (od 13.05.1992r. pełnił funkcję łącznika między Zarządem Towarzystwa a Komitetem Organizacyjnym Dni Ułana

Komisja Rewizyjna

1

Witold Szyfter

Przewodniczący

2

Chrystian Jurek

3

Ryszard Rajczak

Sąd Koleżeński

1

Zofia Skorupska

2

Andrzej Skarzyński

3

Bogumił Moenke

Źródło: Protokoły zebrań z dnia 28.05.1991r. i 13.05.1992r.

 
Share this page