Home / 2010 / listopad

 
 • INSTRUKCJA WŁADANIA BRONIĄ

    ROZDZIAŁ A.   SZABLA. Władanie szablą pieszo. 1. Opis szabli. Podstawowym typem szabli wykorzystywanym w Oddziale są szable polskie wz. 21/22 oraz wz. 34. Szabla składa się z rękojeści… Continue reading

   
 • REGULAMIN MUSZTRY

  WSTEP. 1. Zasady ogólne musztry. Szkolenie zbiorowe w musztrze ma na celu przygotowanie oddziałów do sprawnego wykonywania poruszeń, zmiany szyków i manewrowania. Zasady poruszeń oraz komendy są jednakowe w szyku… Continue reading

   
 • INSTRUKCJA NOSZENIA, TROCZENIA I PAKOWANIA WYPOSAŻENIA

  OGÓLNE ZASADY WYPOSAŻENIA KOMENDANTA, FUNKCYJNYCH I „UŁANÓW” ODDZIAŁU. 1. Cel wyposażenia. Wyposażenie komendanta, funkcyjnych i „ułanów” Oddziału w przedmioty umundurowania, oporządzenia, żywności, uzbrojenia i sprzętu taborowego ma im zapewnić optymalne… Continue reading

   
 • REGULAMIN MUNDUROWY

  WSTĘP Mundur członków Oddziału Konnego Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów Poznańskich, zwanego dalej Oddziałem, jest mundurem organizacyjnym Towarzystwa. Nawiązując do polskiego munduru wojskowego z 1939 roku, służy… Continue reading

   
 • REGULAMIN FUNKCJONOWANIA

  1.    Reprezentacyjny Oddział Kawalerii Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów Poznańskich, zwany dalej Oddziałem, jest integralną częścią Towarzystwa. Dla realizacji celów wynikających ze Statutu Towarzystwa i postanowień niniejszego… Continue reading