Home / Archiwalne / wach. Stanisław Budzyński

 

 

Wachmistrz Stanisław Budzyński
Syn Ziemi Wrzesińskiej, urodzony 15 września 1901r. w Skotnikach pow. Września.
W roku 1920 jako ochotnik brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej.
We wrześniu 1939 r. Stanisław Budzyński – wachmistrz zawodowy 15. Pułku Ułanów Poznańskich, skierowany został do Oddziału Zapasowego Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w Kraśniku.
Po napaści Związku Radzickiego na Polskę, dostał się do niewoli sowieckiej, z której udało mu się zbiec. Przedostał się do Lwowa, gdzie został aresztowany przez NKWD, po czym ponownie uciekł.
Powrócił do Poznania, skąd w 1940 r. zostaje wraz z rodziną został deportowany przez Niemców do Generalnej Guberni.
W Olszynkach koło Wojnicza był podczas okupacji komendantem placówki Związku Walki Zbrojnej. Przy współpracy z Czerwonym Krzyżem organizował w Olszynkach kuchnię dla biednych mieszkańców wsi.
Za udział w konspiracji został aresztowany przez Gestapo i osadzony w Niemieckim Zakładzie Karnym w Tarnowie.
W dniu 25 lipca 1941 r. został przewieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu (KL Auschwitz).
W obozie jako więzień polityczny był oznaczony numerem 18687.
Zginął w dniu 4 sierpnia 1941 r. o godzinie 5.30. Taki dokładny czas podały hitlerowskie władze obozu w zawiadomieniu o Jego śmierci.
A oto historia Jego rodziny widziana okiem obiektywu…

 
Share this page