Home / Stowarzyszenie / Władze / Władze

 

1. Najwyższą władzą jest Walne Zebranie Członków.

2. Na co dzień reprezentację Towarzystwa stanowi Zarząd. Na czele Towarzystwa stoi Prezes. Z Zarządem na stałe współpracuje m.in. Redaktor Naczelny biuletynu Towarzystwa – “Ułana Poznańskiego – Piętnastaka”.

W ramach Towarzystwa działają dwie statutowe komisje:

3. Komisja Rewizyjna,

4. Sąd Koleżeński.

Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa trzy lata.

Zwyczajowo w strukturach Towarzystwa przewidziane są również funkcje honorowe:

Członkami honorowymi Zarządu II kadencji byli Ułani Poznańscy śp. Tadeusz Niewiada (zmarł 10 IX 2002 r., pochowany na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu) i śp. Antoni Szymanda (zmarł 6 IX 2005 r., pochowany na zabytkowym Cmentarzu Jeżyckim w Poznaniu).

Prezesi Honorowi Towarzystwa:

1. Ppor. inż. Maciej Rembowski (od 1991), zmarł w 2010 roku, pochowany na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu,

2. Ppłk Edmund Majewski (od 1997), zmarł w 2006 roku, pochowany na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu,

3. Płk Stanisław Berkieta (od 2006), zmarł w 2014 roku, pochowany dnia 21.02.2014 r. na Putney Vale Cemetry, Stag Lane, London SW15 3DZ,

4. P. Tadeusz Jeziorowski (od 2014), mieszkający na stałe w Poznaniu.

 
Share this page