Home / 15 Pułk Ułanów / Marsz pułkowy

 

Nie jest znana dokładna data pierwszego wykonania marsza pułkowego 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Prawdopodobnie miało to miejsce w początkowym okresie istnienia Pułku jeszcze pod nazwą 1. Pułku Ułanów Wielkopolskich, kiedy to przyjęto za marsz pułkowy kompozycję Wojciecha Osmańskiego „Marsz ułański”. Instrumentacji na orkiestrę pułkową dokonał pierwszy kapelmistrz Pułku ppor. Franciszek Figaszewski.

Z reguły marsza pułkowego wysłuchiwano stojąc w pozycji na baczność. Jednakże w odróżnieniu od oddziałów pieszych, w kawalerii grano marsza pułkowego również przy defiladzie jadąc stępem. Marszem witano zawsze dowódcę Pułku.

Z racji ożywionych wzajemnych kontaktów pomiędzy pułkami kawalerii z terenów całej Rzeczypospolitej, plutony trębaczy wszystkich pułków musiały znać marsze pułkowe wszystkich 40. pułków kawalerii i marsza artylerii konnej (ten rodzaj broni miał jedną wspólną kompozycję). W związku z tym oprócz książeczek marszowych z rozmaitymi utworami granymi przez daną orkiestrę, każdy instrumentalista miał osobną książeczkę z nutami marszy pułkowych na swój instrument.

Bezpośrednio po wojnie, w tzw. “ludowej ojczyźnie”, był zakaz grania przedwojennych marszy Wojska Polskiego. W latach późniejszych, od czasu upowszechnienia magnetofonu, marsza odtwarzano podczas pogrzebów ułańskich, a w latach 70-tych i 80-tych XX w. na organizowanych spotkaniach Środowiska Ułanów Poznańskich z okazji Święta Pułkowego. Pierwszy raz po wojnie marsze przedwojennych pułków z garnizonu poznańskiego, a w tym marsza Ułanów Poznańskich, odegrała Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej pod batutą ówczesnego mjra Lechosława Wilka 15 sierpnia 1991 r. u stóp Pomnika 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Inicjatorami byli Jan Teresiński, muzyk i autor historii orkiestr wojskowych oraz ówczesny Prezes Towarzystwa Tadeusz Jeziorowski. Następnego roku w Filharmonii Poznańskiej odbył się koncert tej samej orkiestry, podczas którego ponownie odegrano marsze pułkowe, rejestrując sobotni koncert na taśmie magnetofonowej. Oba koncerty prowadził Prezes Towarzystwa. 

nuty1nuty2

Marsz 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Kompozycja na fortepian Wojciecha Osmańskiego (1834-1908) pt. „Marsz ułański”, której instrumentację na orkiestrę dętą przeprowadził pierwszy kapelmistrz Pułku por. Franciszek Figaszewski; zapis datowany 20 II 1958 z podpisem drugiego kapelmistrza, kpt. Stanisława Paszke. Reprodukcja z Zeszytu Historycznego „Orkiestra 15. Pułku Ułanów Poznańskich” Poznań 1999.

Źródło „Orkiestra 15. Pułku Ułanów Poznańskich” – Zeszyt Historyczny nr 6 TbŻiP15.PUP autorstwa Lesława Kukawskiego

 
Share this page