Home / Stowarzyszenie / Wydawnictwa / Wydawnictwa

 

 

 • logo tow100pxZeszyty historyczne

  Zeszyty Historyczne Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich.

  Monograficzne Zeszyty Historyczne to seria wydawnicza, w której kolejnych pozycjach prezentowane są odrębne tematy z dziejów Ułanów Poznańskich.

  Istnieje możliwość ich nabycia – w tym celu należy skontaktować się Zarządem naszego Towarzystwa.

  Poniżej prezentujemy dotychczas wydane zeszyty, w nawiasie podając ich autorów:

    1. Zeszyt 1: Sztandar 15 Pułku Ułanów Poznańskich (Lesław Kukawski)
    2. Zeszyt 2: Odznaka 15 Pułku Ułanów Poznańskich (Tadeusz Jeziorowski)
    3. Zeszyt 3: Dowódcy 15 Pułku Ułanów Poznańskich (Marek Rezler)
    4. Zeszyt 4: Uzbrojenie 15 Pułku Ułanów Poznańskich (Andrzej Konstankiewicz)
    5. Zeszyt 5: Orkiestra 15 Pułku Ułanów Poznańskich (Lesław Kukawski)
    6. Zeszyt 6: Lista Strat 15 Pułku Ułanów Poznańskich (Tadeusz Jeziorowski)
    7. Zeszyt 7: Zarys historii powstania Towarzystwa b. Żołnierzy 1 Pułku Ułanów Wielkopolskich (Tadeusz Jeziorowski)
    8. Zeszyt 8: Koszary 15 Pułku Ułanów Poznańskich (Juliusz S. Tym)
    9. Zeszyt 9: Konie 15 Pułku Ułanów Poznańskich: (konie, rzędy , uprzęże i pojazdy konne) (Lesław Kukawski)
    10. Zeszyt 10: Pomnik 15 Pułku Ułanów Poznańskich (Tadeusz J. Żuchowski)
    11. Zeszyt 11: Organizacja 15 Pułku Ułanów Poznańskich (Juliusz S. Tym)

   

 • logo tow100pxUłan Poznański – Piętnastak

  Pan płk Stanisław Berkieta, Prezes Honorowy Towarzystwa, kończąc działalność Koła Ułanów Poznańskich im. generała Władysława Andersa w Londynie, przekazał poprzez ówczesnego Prezesa, p. Tadeusza Jeziorowskiego, prawo do wydawania przez Towarzystwo kontynuacji „Ułana Poznańskiego”, biuletynu informacyjnego Koła, wychodzącego w Londynie latach 1948-2007. Łącząc ten tytuł z „Piętnastakiem”, ukazującym się od 1993 r. w Poznaniu (początkowo pod nazwą „Komunikat”, a dopiero od roku 1996 pod nazwą „Piętnastak”), podjęliśmy wydawanie obu biuletynów pod wspólną nazwą – „Ułan Poznański – Piętnastak”. Zgodnie z zasadami bibliografii, nowy tytuł zaczęto od numeru 1. Zaszczyceni decyzją naszych starszych Kolegów, historię Pułku przedstawianą osobno na kartach „Ułana” i „Piętnastaka”, przypominamy jako jedną, co zresztą od początku konsekwentnie czyniliśmy w poszczególnych Zeszytach Historycznych Towarzystwa.

  We winiecie nowego pisma, obok tradycyjnej sylwetki poznańskiego Pomnika Ułanów, pojawił się wizerunek Znaku Pułkowego, zdobiący dotąd biuletyn londyński. Płk Gwido Poten, dowódca naszego Pułku, o prawach i obowiązku płynącym z posiadania odznaki powiedział w 1923 r.: „prawem jest przynależność do rodziny pułkowej, obowiązkiem godne noszenie znaku, który jest niejako częścią pułkowego sztandaru”.

  Przypomnienie tych słów jest dla nas wskazówką, by „Ułan Poznański – Piętnastak” zawsze godnie świadczył na swoich łamach o Chwale Pułku.

  W roku 2014 tradycyjny biuletyn Towarzystwa wzbogacono o wkładkę dla dzieci – pierwszy numer „Ułana Poznańskiego – Piętnastaka dla dzieci” pojawił się wraz z lipcowym wydaniem biuletynu  – nr 3 (14) i od razu został ciepło przyjęty przez czytelników.

   

 
Share this page