Home / Uncategorised / Inicjatywy

 

Towarzystwo b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich przez wszystkie lata swojej działalności było inicjatorem lub współtwórcą wielu przedsięwzięć. Są wśród nich znane projekty i wydarzenia, jak choćby obchody Święta Pułkowego – Dni Ułana, Przemarsz do Ziewanic, czy aktualnie już międzynarodowy Zlot Grup Rekonstrukcyjnych i Historycznych Pojazdów Wojskowych “Strefa Militarna”.

Jednakże znaczna część działalności jest mniej spektakularna, ale równie ważna. Wśród tych działań wymienić należy działalność edukacyjną (w tym wydawniczą), czy dbałość o miejsca pamięci. Stąd szereg inicjatyw związanych z budową lub remontem pomników i tablic.

W niniejszym dziale chcemy Państwu przybiżyć naszą działalność, prezentujac wybrane projekty, których jesteśmy pomysłodawcami, lub które współtworzymy.

 

 
Share this page