Home / Stowarzyszenie / Władze / V kadencja

 
V kadencja (8 lutego 2004r. – 20 lutego 2007r.)
L.p. Imię i nazwisko Funkcja
Funkcje honorowe
1 Maciej Rembowski Prezes Honorowy
2 Edmund Majewski Prezes Honorowy
3 Stanisław Berkieta Prezes Honorowy
Zarząd:
1 Tadeusz Jeziorowski Prezes
2 Krzysztof Kubicki Wiceprezes
3 Jakub Kolańczyk Sekretarz (rezygnacja 15.09.2005r.)
4 Marcin Gauden Skarbnik (rezygnacja 20.02.2005r.)
5 Barbara Gawrych Skarbnik od 20.02.2005r.
6 Weronika Miętkiewicz Z-ca sekretarza (Sekretarz od 15.09.2005r., rezygnacja 16.05.2006r.)
7 Olga Kałużyńska Z-ca sekretarza od 15.09.2005r.
8 Wojciech Teredowski Z-ca skarbnika
9 Jerzy Budzyński Członek Zarządu – gospodarz
10 Andrzej Walter Członek Zarządu
11 Marek Woźnicki Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna
1 Barbara Gawrych Do 20.02.2005r.
2 Przemysław Krych
3 Kazimierz Kundegórski
4 Andrzej Woźnicki
Sąd Koleżeński
1 Przemysław Barański Przewodniczący
2 Stefan Kęszycki
3 Tadeusz Centkowski
Źródło: protokół Walnego Zebrania z dnia 8.02.2004r. „Piętnastak” nr 2/42, 2/46,2/50, 4/48.
 
Share this page