Home / 15 Pułk Ułanów

 
 • Znak Pułkowy

  Znak Pułkowy

  Projekt Znaku Pułkowego Projektantem odznaki pamiątkowej 15. Pułku Ułanów Poznańskich, zwanej w Pułku Znakiem Pułkowym, był oficer Pułku, rtm. Jarema Zapolski. Zawarł on w niej symbole żołnierskiej chwały Ułanów Poznańskich…. Continue reading

   
 • Marsz pułkowy

  Marsz pułkowy

  Nie jest znana dokładna data pierwszego wykonania marsza pułkowego 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Prawdopodobnie miało to miejsce w początkowym okresie istnienia Pułku jeszcze pod nazwą 1. Pułku Ułanów Wielkopolskich, kiedy… Continue reading

   
 • Sztandar

  Sztandar

  Powstanie Sztandaru 15. Pułk Ułanów Poznańskich przed wojną miał tylko jeden Sztandar, tzw. „typu wielkopolskiego” – wzoru przepisanego dla Wojsk Wielkopolskich. Ufundowały go i uszyły Poznanianki z „Ogniska Żołnierza Polskiego”… Continue reading

   
 • Barwy pułkowe

  Barwy pułkowe

  Ułani Poznańscy, będący pierwszym w Wielkopolsce pułkiem odrodzonej jazdy polskiej (początkowo pod nazwą Konni Strzelcy Straży Poznańskiej), spontanicznie przybrali ułańskie, narodowe, biało-czerwone proporczyki. Barwom tym Pułk pozostał wierny przez całą… Continue reading

   
 • Historia

  15. Pułk Ułanów Poznańskich to pierwsza jednostka konna Powstania Wielkopolskiego. Jego geneza jest ściśle związana z tym zrywem niepodległościowym Wielkopolan. Pułk zaczął organizować się już następnego dnia po wybuchu Powstania,… Continue reading