Home / Stowarzyszenie / Władze / II kadencja

 
II kadencja (23 stycznia 1994r. – 7 grudnia 1997r.)
L.p. Imię i nazwisko Funkcja
Funkcje honorowe
1 Maciej Rembowski Prezes Honorowy
2 Tadeusz Niewiada Honorowy Członek Zarządu
3 Antoni Szymanda Honorowy Członek Zarządu
Zarząd:
1 Tadeusz Jeziorowski Prezes
2 Walery Łączkowski Wiceprezes
3 Krzysztof Kubicki Sekretarz
4 Jerzy Miłobędzki Skarbnik
5 Tadeusz W. Lange Z-ca sekretarza
6 Mariusz Polarczyk Z-ca skarbnika
7 Michał Andrzejak Członek Zarządu – do spraw organizacji Święta Pułkowego i Dni Ułana
8 Przemysław Barański Członek Zarządu – do spraw kontaktów ze SP nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich
9 Jerzy Budzyński Członek Zarządu – do spraw opieki koleżeńskiej
Komisja Rewizyjna
1 Witold Szyfter Przewodniczący (rezygnacja w dniu 21.01.1996r.)
2 Chrystian Jurek Do śmierci w dniu 11.08.1994r.
3 Ryszard Rajczak Do śmierci w dniu 8.10.1995r.
4 Maria Ciemniewksa Od 22.01.1995r.
5 Janusz Borecki
6 Andrzej Woźnicki Przewodniczący od 21.01.1996r.
Sąd Koleżeński
1 Zofia Skorupska
2 Andrzej Skarzyński
3 Bogumił Moenke
Źródło: Sprawozdanie Prezesa Towarzystwa za okres 1.01-31.12.1994r., protokoły Walnych Zebrań z dnia 21.01.1996r. i 25.11.1998r . (oraz dołączone do niego Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 10.11.1998r.)
 
Share this page