Home / Stowarzyszenie / Władze / X kadencja

 
X kadencja (03.02.2019 r. – 13.03.2022 r.)
L.p. Imię i nazwisko Funkcja
Funkcje honorowe
1 ś.p. Maciej Rembowski Prezes Honorowy
2 ś.p. Edmund Majewski Prezes Honorowy
3 ś.p. Stanisław Berkieta Prezes Honorowy
4 Tadeusz Jeziorowski Prezes Honorowy
Zarząd:
1 Hannah K. Taylor Prezes, do 01.03.2020 r. (rezygnacja)
2 Włodzimierz Buczyński Wiceprezes,
3 Kacper Grabowski Sekretarz do 30 maja 2021 r. (rezygnacja)
4 Mikołaj Walter Członek Zarządu
5 ś.p. Irena Majewska Członek Zarządu, dbająca o sprawy kwatermistrzowskie
6 Wojciech Peisert Skarbnik do 01.03.2020 r. (rezygnacja)
7 Michał Andrzejak Członek Zarządu, od 01.03.2020 r Prezes, do 20.10.2021 r. (wykluczony spośród członków Towarzystwa zgodnie z orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego)
8 Zdzisław Pilarski Członek Zarządu, do 01.03.2020 r. (rezygnacja), dokooptowany od 01.03.2020 r.
9 Dawid Dziarski
Członek Zarządu od 01.03.2020 r. 
10 Paweł Kuźma
Członek Zarządu od 01.03.2020 r. do 15.09.2021 r. (rezygnacja)
11 Mariusz Polarczyk
Członek Zarządu od 01.03.2020 r. 
12 Michał Klóska
Członek Zarządu od 01.03.2020 r. do 15.09.2021 r. (rezygnacja)
13 Łukasz Walter
Sekretarz od 09.06.2021 r.
Komisja Rewizyjna
1 Przemysław Krych Przewodniczący Komisji
2 Lesław Pilic – Członek Komisji do 29.12.2021 r. (rezygnacja)
3 Marcin Gauden – Członek Komisji do 10.03.2021 r. (rezygnacja)
Sąd Koleżeński
1 Stefan Kęszycki Przewodniczący Sądu
2 Adam Bech – Członek Sądu
3 Włodzimierz Markiewicz – Członek Sądu do 21.08.2021 r. (rezygnacja)
4 Marek Woźnicki
– Członek Sądu od 15.09.2021 r.
 
 
Share this page