Home / Stowarzyszenie / Władze / X kadencja

 
X kadencja (03.02.2019 r. – 13.03.2022 r.)
L.p. Imię i nazwisko Funkcja
Funkcje honorowe
1 ś.p. Maciej Rembowski Prezes Honorowy
2 ś.p. Edmund Majewski Prezes Honorowy
3 ś.p. Stanisław Berkieta Prezes Honorowy
4 Tadeusz Jeziorowski Prezes Honorowy
Zarząd:
1 Hannah K. Taylor Prezes, do 01.03.2020 r. (rezygnacja)
2 Włodzimierz Buczyński Wiceprezes,
3 Kacper Grabowski Sekretarz
4 Mikołaj Walter Członek Zarządu
5 ś.p. Irena Majewska Członek Zarządu, dbająca o sprawy kwatermistrzowskie
6 Wojciech Peisert Skarbnik – tymczasowo / odpowiedzialny za kontakt z samorządem terytorialnym oraz w kwestiach organizacyjnych – Dni Ułana
7 Michał Andrzejak Członek Zarządu, od 01.03.2020 r Prezes,
8 Zdzisław Pilarski Członek Zarządu
9 Danuta Prus-Głowacka Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna
1 Przemysław Krych Przewodniczący Komisji
2 Lesław Pilic – Członek Komisji
3 Marcin Gauden – Członek Komisji
Sąd Koleżeński
1 Stefan Kęszycki Przewodniczący Sądu
2 Adam Bech – Członek Sądu
3 Włodzimierz Markiewicz – Członek Sądu
Źródło: protokół zebrania Zarządu z dnia 19.02.2019 r.
 
Share this page