Home / Stowarzyszenie / Władze / VII kadencja

 
VII kadencja (7.02.2010r. – 17.02.2013r.)
L.p. Imię i nazwisko Funkcja
Funkcje honorowe
1 Maciej Rembowski Prezes Honorowy
2 Edmund Majewski Prezes Honorowy
3 Stanisław Berkieta Prezes Honorowy
Zarząd:
1 Tadeusz Jeziorowski Prezes
2 Włodzimierz Buczyński Wiceprezes
3 Irena Majewska Sekretarz do 12.02.2012r., następnie członek Zarządu
4 Piotr Stachecki Sekretarz od 12.02.2012r. (zastąpił w Zarządzie p. Jerzego Tomczaka)
5 Jerzy Tomczak Skarbnik do 12.02.2012r. (rezygnacja)
6 Jarosław Hoffmann Członek Zarządu (Skarbnik od 12.02.2012r.)
7 Mikołaj Priebe Z-ca sekretarza
8 Kazimierz Kundegórski Z-ca skarbnika
9 Jacek Budzyński Członek Zarządu
10 Andrzej Walter Członek Zarządu – Komendant Reprezentacyjnego Oddziału Konnego
Komisja Rewizyjna
1 Bolesław Skorupski
2 Tadeusz W. Lange
3 Włodzimierz Stolzmann
Sąd Koleżeński
1 Tadeusz Centkowski
2 Marcin Paetz
3 Bożena Tym
Źródło: protokół Walnego Zebrania z dnia 7.02.2010r. i z dnia 12.02.2012r.
 
Share this page