Home / Stowarzyszenie / Władze / IV kadencja

 
IV kadencja (11 lutego 2001r. – 8 lutego 2004r.)
L.p. Imię i nazwisko Funkcja
Funkcje honorowe:
1 Maciej Rembowski Prezes Honorowy
2 Edmund Majewski Prezes Honorowy
Zarząd:
1 Tadeusz Jeziorowski Prezes
2 Krzysztof Kubicki Wiceprezes
3 Adam Bech Sekretarz
4 Jolanta Tomczak Skarbnik
5 Marian Baumann Z-ca sekretarza
6 Kazimierz Kundegórski Z-ca skarbnika
7 Jerzy Budzyński Członek Zarządu – gospodarz
8 Jakub Kolańczyk Członek Zarządu – doradca prawny, koordynator Dni Ułana
9 Robert Szcześniak Członek Zarządu – do kontaktów z Oddziałem Konnym Towarzystwa
Komisja Rewizyjna
1 Mikołaj Babst
2 Andrzej Woźnicki
3 Wojciech Teredowski
Sąd Koleżeński
1 Przemysław Barański Przewodniczący
2 Stefan Kęszycki
3 Bogumił Moenke
Źródło: protokół Walnego Zebrania z dnia 11.02.2001r. i 16.02.2003r. i protokół zebrania Zarządu z dnia 21.02.2001r.
 
Share this page