Home / Stowarzyszenie / Władze / VI kadencja

 
VI kadencja (20 lutego 2007r. – 7.02.2010r.)
L.p. Imię i nazwisko Funkcja
Funkcje honorowe
1 Maciej Rembowski Prezes Honorowy
2 Edmund Majewski Prezes Honorowy
3 Stanisław Berkieta Prezes Honorowy
Zarząd:
1 Tadeusz Jeziorowski Prezes
2 Krzysztof Kubicki Wiceprezes
3 Irena Majewska Sekretarz
4 Jerzy Tomczak Skarbnik
5 Mikołaj Priebe Z-ca sekretarza
6 Kazimierz Kundegórski Z-ca sekretarza
7 Jerzy Budzyński Członek Zarządu – gospodarz (do śmierci 8.12.2007r.)
8 Jacek Budzyński Członek Zarządu od 8.12.2007r.
9 Andrzej Walter Członek Zarządu – Komendant Reprezentacyjnego Oddziału Konnego
10 Jarosław Hoffmann Członek Zarządu – odpowiedzialny za kontakty z wojskiem
Komisja Rewizyjna
1 Andrzej Woźnicki
2 Przemysław Krych
3 Włodzimierz Stolzmann
Sąd Koleżeński
1 Przemysław Barański Przewodniczący
2 Tadeusz Centkowski
3 Włodzimierz Buczyński
Źródło: protokół Walnego Zebrania z dnia 20.02.2007r.
 
Share this page