Home / 15 Pułk Ułanów / Barwy pułkowe

 

Ułani Poznańscy, będący pierwszym w Wielkopolsce pułkiem odrodzonej jazdy polskiej (początkowo pod nazwą Konni Strzelcy Straży Poznańskiej), spontanicznie przybrali ułańskie, narodowe, biało-czerwone proporczyki. Barwom tym Pułk pozostał wierny przez całą swoją historię.

W rzeczywistości owa czerwień miała na przełomie lat różne odcienie.

Początkowo, w dniu 8.02.1919 r., Ułanom Poznańskim przepisano karmazyn (załącznik do Rozk. dziennego Nr 35 Dowództwa Głównego Sił Zbrojnych w b. zab. pruskim – opis umundurowania Ułanów Wielkopolskich).

Następnie, na podstawie rozkazu przywracającego barwne proporczyki na kołnierzach (Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 27 z dnia 3.08.1920r. poz. 636), w miejsce karmazynu zatwierdzono pąs.

Ostatecznie, na podstawie rozkazu z dnia 4.08.1927 r. (Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 22 poz. 268: 3. Kawalerja. 15. Pułk Ułanów – proporczyki), Ułani Poznańscy przybrali barwy biało-szkarłatne.

Odpowiednie barwy przewidywano również dla otoków ułańskich rogatywek. Jako że w Poznaniu przed wojną stacjonowały aż dwa pułki kawalerii, poznańska ulica w mowie potocznej odróżniała je właśnie po kolorze otoków, stosując nazwy „czerwoni ułani” (15. Pułk Ułanów Poznańskich) i „biali ułani” (7. Pułk Strzelców Konnych Wielkopolskich – używanej w tym przypadku po zmianie barw strzelców konnych, jaka nastąpiła w marcu 1927 r.).

Źródło: Zeszyt nr 2 „Odznaka 15. Pułku Ułanów Poznańskich” Tadeusz Jeziorowski i Zeszyt nr 8 „Koszary 15. Pułku Ułanów Poznańskich” Juliusz S. Tym.

barwy

Członkowie Rerepentacyjnego Oddziału Kawalerii Towarzyswa podczas Święta Pułkowego w 2013r. – widoczne barwne proporce, proporczyki i otoki rogatywek (fot. st. szer. Łukasz Kermel – 17. WBZmech.)

 
Share this page