Home / Stowarzyszenie / Władze / III kadencja

 
III kadencja (7 grudnia 1997r. – 11 lutego 2001r.)
L.p. Imię i nazwisko Funkcja
Funkcje honorowe:
1 Maciej Rembowski Prezes Honorowy
2 Edmund Majewski Prezes Honorowy
Zarząd:
1 Tadeusz Jeziorowski Prezes
2 Przemysław Barański Wiceprezes
3 Krzysztof Kubicki Sekretarz
4 Barbara Gawrych Skarbnik
5 Jakub Kolańczyk Z-ca sekretarza
6 Mikołaj Babst Z-ca skarbnika
7 Jerzy Budzyński Członek Zarządu – do spraw logistycznych
8 Przemysław Krych Członek Zarządu – do spraw kontaktów i współpracy z Komitetem Organizacyjnym Dni Ułana – rezygnacja dnia 24.03.1999r.
9 Marek Wiciak Członek Zarządu – do spraw kontaktów 15. Wielkopolską Brygadą Kawalerii Pancernej (do dnia 17.12.1999r.; wykreślony)
10 Wiesław Kubiak Członek Zarządu od 26.05.1999r. do 13.02.2000r.
11 Jadwiga Urbańska Członek Zarządu od 13.02.2000r.
12 Robert Szcześniak Członek Zarządu od 13.02.2000r.
Komisja Rewizyjna
1 Tadeusz W. Lange Przewodniczący
2 Janusz Borecki
3 Janusz Woźnicki
Sąd Koleżeński
1 Stefan Kęszycki
2 Andrzej Skarzyński
3 Bogumił Moenke
Źródło: protokoły Walnego Zebrania z dnia 7.12.1997r., 7.02.1999r. i 13.02.2000r., protokoły zebrania Zarządu z dnia17.12.1997r., 24.03.1999r., 26.05.1999r., protokół posiedzenia Sądu Koleżeńskiego z dnia 17.12.1999r., „Piętnastak” nr 1/18, 3/25, 1/24, 2/28 postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu (przy protokole zebrania Zarządu z dnia 25.11.1998r.)
 
Share this page