Home / Stowarzyszenie / Władze / XI kadencja

 
XI kadencja (13.03.2022 r. – )
L.p. Imię i nazwisko Funkcja
Funkcje honorowe
1 ś.p. Maciej Rembowski Prezes Honorowy
2 ś.p. Edmund Majewski Prezes Honorowy
3 ś.p. Stanisław Berkieta Prezes Honorowy
4 Tadeusz Jeziorowski Prezes Honorowy
Zarząd:
1 Łukasz Walter
Prezes
2 Włodzimierz Buczyński Wiceprezes
3 Małgorzata Sajna
Sekretarz
4 Zdzisław Pilarski Skarbnik
5 Tadeusz Pawlicki Członek Zarządu, redaktor biuletynu
Komisja Rewizyjna
1 Adam Bech
Przewodniczący Komisji
2 Maciej Rutkowski
– Członek Komisji
3 Jacek Budzyński
– Członek Komisji
Sąd Koleżeński
1 Stefan Kęszycki Przewodniczący Sądu
2 Danuta Prus – Głowacka
– Członek Sądu
3 Marek Woźnicki
– Członek Sądu
 
 
Share this page