Home / Organizacja / Wydarzenia / Zwołanie Walnego Zebrania Sprawozdawczego

 

Na podstawie § 15.3 Statutu zwołuje doroczne Walne Zebranie Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich, na które zapraszam wszystkich Członków oraz Sympatyków. Zebranie odbędzie się w niedziele 12 lutego 2012 r., o godz. 11:00 w Szkole Podstawowej nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu (narożnik ulic Hetmańskiej i Dmowskiego), w sali jadalni na parterze.

Zapraszam serdecznie na doroczne spotkanie z okazji Zebrania Walnego, bo to także spotkanie całej Rodziny Pułkowej oraz naszych Przyjaciół!

Tadeusz Jeziorowski, Prezes

Program Zebrania
1. Otwarcie Zebrania
2. Uroczyste wręczenie Dyplomów nowym Członkom
3. Wybór Przewodniczacego i Sekretarza Zebrania
4. Sprawozdanie Prezesa z działalności Towarzystwa w roku 2011
5. Sprawozdanie Skarbnika
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
7. Sprawozdanie Sadu Koleżeńskiego
8. Sprawozdanie Komendanta Reprezentacyjnego Oddziału Konnego
Przerwa
9. Dyskusja nad sprawozdaniami
10. Wolne głosy i wnioski
11. Zakończenie Zebrania

 
Share this page