Home / Organizacja / Wydarzenia / Nowi członkowie ROK

 

Po ponad półtorarocznym okresie kandydackim, dwóch naszych kolegów – kandydatów (Aleksander Jagodziński oraz Grzegorz Szymczak) zakończyło starania o wstąpienie do Reprezentacyjnego Oddziału Kawalerii Towarzystwa.

17. sierpnia, o umówionej godzinie na odegrany sygnał „zbiórka” w gotowości do egzaminu kandydaci zameldowali się konno przed swoim dowódcą. Egzamin składał się części teoretycznej i praktycznej. Kandydaci w pierwszej kolejności zmagali się z pytaniami dotyczącymi historii Pułku oraz elementów wyposarzenia konia i ułana.

Pytania były znane wcześniej kandydatom więc nie było zaskoczenia po ich wylosowaniu, jednak odpowiedzi na nie okazały się nie tak oczywiste jak mogłoby się wydawać. „Pod górkę” było tym bardziej im więcej pytań wspierająco-pogrążających zadawał przewodniczący komisji, nasz obecny prezes Adam Bech :). Kandydaci w deszczu pytań jednak obronili swoje pozycje przez zmasowanym atakiem Komisji egzaminacyjnej. Kolejnym elementem egzaminu były próby strzelania z broni pneumatycznej.

Następnie przyszła pora na część praktyczną, której poziom byliśmy zmuszeni dostosować do aktualnym umiejętności kandydatów. Podczas zwykłego egzaminu nie wymagamy ćwiczeń władania bronią konno ani nawet umiejętności zaawansowanej jazdy konnej. Jednak w tym przypadku postanowiliśmy przeprowadzić próby władania bronią z konia. Kandydaci pokazali podstawowe umiejętności ujeżdżeniowe, a następnie przystąpili do pokonania prostego toru do władania lancą oraz później szablą. Po pokonaniu toru konno z drewnianą szablą kandydaci zaprezentowali swoje umiejętności cięcia szablą metalową, jednak ze względów bezpieczeństwa ćwiczenia metalową szablą wykonali na ziemi.

Egzamin był dobrym sprawdzianem umiejętności kandydatów, którzy mogli dowiedzieć się w jakich dziedzinach są już całkiem nie źle wyćwiczeni, a które elementy musza jeszcze sporo doszlifować. Egzamin również pokazał komisji egzaminacyjnej, na jakie elementy w procesie szkolenia należy zwrócić większą uwagę.

Po zdanym egzaminie wśród kolegów przeprowadziliśmy głosowania na kandydaturami, w trakcie których oboje koledzy stali się pełnoprawnymi członkami ROK. GRATULACJE! Po przeprowadzeniu głosowania, ogłosiliśmy kandydatom wyniki egzaminu i głosowania oraz serdecznie powitaliśmy ich w naszych szeregach. Na hasło „zbiórka” stawili się nie tylko sami kandydaci, ale i wcześniej zluzowane ich wierzchowce, które przygalopowały na miejsce zbiórki.

Warto podkreślić, że oboje kandydaci prezentowali nie tylko swoje umiejętności, ale i umiejętności swoich koni, które w trudnej służbie kawaleryjskiej są tak niedługo jak oni sami.

 
Share this page